Покрокова інструкція: як проходять онлайн-аукціони з приватизації в системі Прозорро.Продажі за новими правилами
26 серпня 2022
630865616b19e505503148.jpeg

На час дії воєнного стану та до моменту появи відповідної технічної можливості, передбаченої підпунктом 1) пункту 1 розділу ІІ Закону 2468-IX, приватизація об’єктів малої приватизації здійснюється у такому порядку:

1. Для формування інформаційного повідомлення необхідно, щоб до органу приватизації надійшов лист від потенційного покупця про зацікавленість у відповідному об’єкті.

Щодо об’єкта, який включений до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, приймається рішення про приватизацію та створюється аукціонна комісія. 

2. Аукціонна комісія розробляє умови продажу об’єкта тільки після отримання органом приватизації  листа про намір його приватизувати від потенційного покупця. 

3. Формування пакета документів щодо об’єкта приватизації має такі особливості: 

 • під час приватизації ЄМК (єдиного майнового комплексу підприємства) складаються переліки об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів, які перебувають на балансі такого підприємства (за наявності); 
 • аудит, екологічний аудит, інвентаризація, оцінка об’єкта приватизації (його складових) не здійснюються; 
 • органи приватизації можуть залучати суб’єктів господарювання для виготовлення технічної документації, реєстрації речових прав на нерухоме майно при підготовці таких об’єктів до приватизації.

4. Протягом 3-х робочих днів після затвердження умов продажу об’єкта орган приватизації публікує інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта в системі Прозорро.Продажі та на офіційному сайті Фонду державного майна або відповідної територіальної громади.

5. Аукціон проводиться впродовж 20-25 днів після публікації інформаційного повідомлення. 

Потенційні покупці мають право оглянути об’єкт приватизації та ознайомитися його з кількісними та якісними характеристиками.

6. Для участі в аукціоні потенційні покупці подають: 

 • юридичні особи: заяву на участь, яка містить ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 цього Закону; заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації; документи, передбачені абзацами третім і четвертим пункту 3, пунктами 4 і 5 частини сьомої статті 14 цього Закону
 • фізичні особи / іноземці: заяву на участь; заяву про те, що  потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 цього Закону; заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації; документи, передбачені частиною сьомою статті 14 цього Закону;

Потенційні покупці можуть подавати заяви та документи в електронній формі з підписом КЕП. 

7. Розмір гарантійного внеску складає 20% від стартової ціни лота. Якщо два аукціони з продажу цього об’єкта не відбулися через дискваліфікацію переможця, то гарантійний внесок становить більшу з сум: 50% стартової ціни об’єкта малої приватизації або 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

8. По завершенню аукціону:

 • переможець та оператор електронного майданчика підписують протокол про результати аукціону протягом 4-х  днів з дня формування протоколу цього аукціону;
 • орган приватизації здійснює перевірку заяви на участь та додані до неї документи / інформацію переможця аукціону, а також затверджує протокол про результати аукціону протягом 7 робочих днів з моменту його формування.
 • Усі сторони підписують протокол КЕПом, крім випадків, коли на паперовій формі протоколу наполягає переможець аукціону.

9. Протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати аукціону переможець сплачує на рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта.

Частина гарантійного внеску, що залишається після вирахування плати за участь в аукціону, зараховується під час розрахунку за об’єкт приватизації. 

10. Договір купівлі-продажу укладається між органом приватизації та переможцем аукціону після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта  протягом 25 робочих днів з дня формування протоколу.

У разі необхідності виготовлення документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта за рішенням держоргану приватизації між органом приватизації та переможцем аукціону укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта. Виготовлення документів для нотаріального посвідчення здійснюється за рахунок переможця аукціону. Договір купівлі-продажу об’єкта має бути укладений протягом 60 робочих днів з дня укладення попереднього договору.

До договору купівлі-продажу об’єкта включаються умови, передбачені інформаційним повідомленням про його приватизацію.

На вимогу покупця попередній договір купівлі-продажу та договір купівлі-продажу, які не потребують нотаріального посвідчення, можуть бути укладені у формі електронного документа та підписані КЕПом. 

11. Отримання переможцем аукціону дозволу на концентрацію не вимагається, якщо суму, еквівалентну 4 мільйонам євро станом на останній день фінансового року не перевищують:

 • вартість активів об’єкта приватизації (ЄМК), з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік;
 • обсяг реалізації товарів в Україні об’єкта приватизації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік;
 • ціна продажу об’єкта приватизації.

12. Право власності на об’єкт переходить до покупця після укладення договору купівлі-продажу та підписання акта приймання-передачі об’єкта приватизації. 

Право власності на придбаний пакет акцій переходить до покупця після  укладення договору купівлі-продажу та з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі.

13. Якщо аукціон не відбувся, у тому числі у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону, договору купівлі-продажу, а також від сплати ціни продажу, то проводяться повторні аукціони з продажу об’єкта приватизації. 

Контакти

Служба підтримки Прозорро.Продажі:
Питання по роботі системи та проведення аукціонів: