ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ органу приватизації ______________
від _______________ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2018-08-13-000014-3Найменування оператора, через електронний майданчик якого було введено інформацію про лот в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВ «Смарттендер»

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (в разі наявності): ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Організатор аукціону: РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: аукціон не відбувся (викуп)

Найменування лоту: Будівля КП2

Учасники електронного аукціону:
  1. Жилінський Сергій Олександрович, код: 3186009138


Стартова ціна лоту: 4 209.00 ГРН. У разі прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу на запропоновану учасником ціну лоту (ціну продажу лоту) нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України

Запропонована учасником ціна лоту (ціна продажу лоту) без урахування ПДВ: 4 252.00 ГРН. Сума ПДВ: ______________ грн.коп.

Запропонована учасником ціна лоту (ціна продажу лоту) з урахуванням ПДВ: ___________________________ грн.коп.

Ціна продажу лоту з урахуванням ПДВ:__________________грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 420.90 ГРН

Розмір реєстраційного внеску: 744.60 ГРН(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію для сплати учасником винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні):_________________________________________Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (плата за участь в електронному аукціоні):________________________________грн. з ПДВ

Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційних внесків:Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: _________________________ грн.    коп.

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором гарантійних внесків:Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: _________________________ грн.    коп.

Реквізити рахунку 3 для проведення учасником, що подав заяву на участь в електронному аукціоні розрахунків за об’єкт

Найменування банку: ГУДКСУ у Вінницькій області, реквізити банку: ЄДРПОУ: 13327990, МФО: 802015, Номер рахунку: 37187006000498


Сума, що підлягає сплаті учасником на рахунок 3 після прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, яка дорівнює запропонованій учасником ціні лоту (ціні продажу лоту) з урахуванням ПДВ, за вирахуванням гарантійного внеску: _________________________ грн.    коп. в тому числі ПДВ _______________ грн.    коп.

Протокол електронного аукціону сформовано: 06.09.2018 19:43:25

Переможець торгів: Жилінський Сергій Олександрович


Після прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу учасник зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол про результати електронного аукціону протягом (3) трьох робочих днів з дня опублікування в електронній торговій системі рішення про приватизацію шляхом викупу та в межах цього строку направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію, та на затвердження органу приватизації.
- укласти договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону;
- провести повний розрахунок (внести на рахунок оператора, через який таким переможцем електронного аукціону подано найвищу цінову пропозицію, винагороду оператору (плату за участь в електронному аукціоні) до моменту укладання договору купівлі-продажу об‘єкта приватизації; сплатити на рахунок органа приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу).

Учасник, що подав заяву на участь в електронному аукціоні:


(посада)
(підпис, М.П.)
(П.І.Б.)
(Дата підпису)Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:


(посада)
(підпис, М.П.)
(П.І.Б.)
(Дата підпису)Орган приватизації: РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ


(посада)
(підпис, М.П.)
(П.І.Б.)
(Дата підпису)


*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.