Мета та принципи реформи

ProZorro.Продажі — ProZorro.Sale

ProZorro.Продажі - система, створена за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного Банку України та українських електронних майданчиків. Побудована за цінностями та принципами сім'ї ProZorro.

Наша мета - прозора, швидка і ефективна реалізація державного та комунального майна, а також запобігання корупції завдяки централізації даних, громадському контролю та розширенню кола покупців

Цілі реформи

 1. Викорінення і системне запобігання корупції

 2. Прозорість всього процесу аукціону

 3. Неприпустимість дискримінації та об’єктивна оцінка пропозицій

 4. Простота і легкість застосування процедур

 5. Перехід на електронний документообіг

 6. Повна звітність і аналіз державних продажів

Принципи реформування

 1. Максимальне залучення всіх стейкхолдерів до реформи

 2. Відкриті процедури прийняття рішень

 3. Краудсорсінг та широке залучення громадськості

 4. Приватні електронні майданчики та єдині державні модулі центральної бази даних та аукціону

 5. Відкритий код програмного продукту, стандартні протоколи обміну даними

 6. Поетапна реалізация «від простого до складного»

Про реформу державних та комунальних продажів в Україні

На сьогоднішній день в Україні створена нормативно-правова та інституційна база, що регулює процес реалізації окремих видів майна через прості та електронні біржі, за схожими правилами як в ЄС, або США.

Однак, як свідчить практика, формальна відповідність українського законодавства не гарантує прозорих, ефективних і справедливих процедур реалізації майна. Така ситуація призводить до того, що державні та комунальні активи залишаються нереалізованими роками, що значно знижує їх цінність, та, зрештою, доходи держави. Також зловживання нереалізованим майном призводить до зростання корупції.

Система ProZorro.Продажі - проект, який інтегрує практики бізнес торгів у державний сектор, забезпечуючи, при цьому, повний контроль громадськістю реалізації проекту. Практика пілотного проекту (з 31 жовтня 2016 року) показує дієздатність системи та ефективність для всіх сторін процесу: держави, бізнесу та громадськості.

Суть реформи

Розробка та впровадження електронної системи продажу майна збанкрутілих банків, окремих сегментів ринку державного майна (ліс, вживане майно, непрофільні активи), а згодом оренда та мала приватизація через центральну базу даних та єдиний модуль аукціонів.

В системі ProZorro.Продажі центральна база даних та модуль аукціону розробляється спільно командою пілотного проекту та передається на адміністрування державі. До моменту передачі державі центральна база даних та модуль аукціону адмініструються Transparency International Ukraine.

Детальніше про те, як відбуваються аукціони у системі.

Бюджет реформи

 • Створення центральних модулів системи профінансовано за рахунок електронних торговельних майданчиків
 • Вартість розробки системи у теперішньому вигляді склала 10 тис доларів
 • На створення та підтримку повноцінної системи (software), що зможе підтримувати всі лоти фонду в електронному вигляді, необхідно близько 120 тис доларів.

Стратегія реформи

 • Розробка загальної концепції реформи
 • Впровадження пілотного проекту на пілотних лотах:
 • Розробка технічного завдання – зроблено
 • Залучення електронних майданчиків – зроблено
 • Розробка мінімального життєздатного продукту – зроблено
 • Впровадження на пілотних лотах – зроблено
 • Впровадження зручних засобів звітності та аналізу – зроблено
 • Масштабування електронної системи на всі торги – зроблено
 • Підключення всіх існуючих бірж до ЦБД – зроблено
 • Підготовка інфраструктури всіх банків в процедурі ліквідації – зроблено
 • Навчання ліквідаторів – в процесі реалізації
 • Обов’язковий перехід на електронну систему для реалізації всіх активів банків – зроблено
 • Внесення змін до чинного законодавства – в процесі реалізації
 • Підготовка відповідної державної інфраструктури – до 01.06.17
 • Розробка та запуск ЦБД 2 - продажу майна окремих сегментів ринку державного майна (ліс, вживане майно, непрофільні активи), а згодом оренда та мала приватизація – з 03.04.17