Мета та принципи реформи

ProZorro.Продажі — ProZorro.Sale

Система, створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів та підприємців. Наша мета - прозора, швидка і ефективна реалізація майна банків в стадії ліквідації, а також запобігання корупції завдяки централізації даних, громадському контролю та розширенню кола покупців.

Основною метою реформи є побудова сучасної, ефективної та прозорої системи продажів державного майна в Україні.

Цілі реформи

 1. Викорінення і системне запобігання корупції

 2. Прозорість всього процесу аукціону

 3. Неприпустимість дискримінації та об’єктивна оцінка пропозицій

 4. Простота і легкість застосування процедур

 5. Перехід на електронний документообіг

 6. Повна звітність і аналіз державних продажів

Принципи реформування

 1. Максимальне залучення всіх стейкхолдерів до реформи

 2. Відкриті процедури прийняття рішень

 3. Краудсорсінг і краудфандінг, широке залучення громадськості

 4. Приватні електронні майданчики та єдині державні модулі центральної бази даних та аукціону

 5. Відкритий код програмного продукту, стандартні протоколи обміну даними

 6. Поетапна реалізация «від простого до складного»

Загальна інформація про реформу продажів майна банків в стадії ліквідації в Україні

На сьогоднішній день в Україні створена нормативно-правова та інституційна база, що регулює процес реалізації майна фонда гарантування вкладів. Майно реалізується через електронні біржі, за схожими правилами як в ЄС, або США.

Однак, як свідчить практика, формальна відповідність українського законодавства не гарантує прозорих, ефективних і справедливих процедур реалізації майна. Така ситуація призводить до того, що активи банків банкрутів лишаються нереаліазованими роками, що значно знижує їх цінність, та, з рештою, доходи держави.

Суть реформи

Розробка та впровадження електронної системи продажу майна банків через центральну базу даних та єдиний модуль аукціонів.
В системі ProZorro.

Продажі центральна база даних та модуль аукціону (бідінгу) розробляється спільно командою пілотного проекту та передається на адміністрування державі. До моменту передачі державі система формально належить Transparency International Ukraine.

Бюджет реформи

 • Створення центральних модулів системи профінансовано за рахунок електронних торговельних майданчиків
 • Вартість розробки системи у теперішньому вигляді склала 10 тис доларів
 • На створення та підтримку повноцінної системи (software), що зможе підтримувати всі лоти фонду в електронному вигляді, необхідно близько 120 тис доларів.

Стратегія реформи

 • Розробка загальної концепції реформи
 • Впровадження пілотного проекту на пілотних лотах:
 • Розробка технічного завдання – зроблено
 • Залучення електронних майданчиків – зроблено
 • Розробка мінімального життєздатного продукту – зроблено
 • Впровадження на пілотних лотах – з 25.09.16 по 31.12.16
 • Впровадження зручних засобів звітності та аналізу – до 31.12.16
 • Доопрацювання, коректування, виправлення
 • Масштабування електронної системи на всі торги – з 01.01.17
 • Підключення всіх існуючих бірж до ЦБД – до 01.03.17
 • Підготовка інфраструктури всіх банків в процедурі ліквідації
 • Навчання ліквідаторів
 • Обов’язковий перехід на електронну систему для реалізації всіх активів банків – з 01.06.17
 • Внесення змін до чинного законодавства – до 30.03.17
 • Підготовка відповідної державної інфраструктури – до 01.06.17